Peipsi Koostöö Keskus alustab uut Eesti-Vene koostööprojekti "Friendly Cities"/ "Sõbralikud linnad"

01. veebruar 2016


Projekt “Friendly Cities” teemaks on, kuidas tagada paremad ligipääsu võimalused loodus- ja kultuuripärandile puuetega inimestele, edendades kogemuste vahetamist Euroopa Liidu ( Eesti, Rootsi, Saksamaa) ja Venemaa ühenduste vahel. Projekti juhtpartneriks on MTÜ Chudskoi Projekt Pihkvast
Loe lähemalt