Peipsi Koostöö Keskus alustab arengukoostöö projekti, et Moldova noored saaksid võtta osa kaitseala bioloogilise mitmekesisuse jälgimisest

13. august 2013Projekti peaeesmärkideks on parem looduse tundmine ja parimate bioloogilise mitmekesisuse säilitamise tehnikate tutvustamine. Plaan on muuta looduskaitsealad töötubadeks, kus viiakse läbi ökoloogia tunde.

Plaiul Fagului looduskaitseala lähiümbruses elavate noorte (13-16 a) osalusel jälgitakse kaitseala bioloogilist mitmekesisust ning teavitatakse selle väärtusest ka avalikkust.

Selleks, et saavutada plaanitud eesmärke toimub mitmeid tegevusi, millest olulisemad on: laialdane teavitustöö  meedia vahendusel bioloogilise mitmekesisuse väästuste propageerimiseks , Plaiul Fagului kaitseala

ümbritseva 8 kooli võrgustiku loomine, keskkonnaklubide loomine koolide juurde, noorte kaasamine keskkonnaeesmärkide täitmiseks (sh. keskkonnaharidusprogrammi välja töötamine), töötatakse välja käsi-

raamat bioloogilise mitmekesisuse jälgimiseks ja  infomaterjal Plaiul Fagului taime- ja loomaliikidest. Õpetajad läbivad koolituse keskkonnahariduse tundide läbi viimiseks ja toimub ka õppevisiit Eestisse, et tutvuda meie keskkonnaharidusega. 8-s kaitseala ümbritsevas koolis korraldatakse looduskeskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamist käsitlevad teoreerilised ja praktilised tunnid.
Projekti viimasel kuul toimub aga põnev ja praktiliselt bioloogilise mitmekesisuse jälgimist toetavate tegevustega kahenädalane laager projektis osalevatele lastele.

Projekt teostub mitmete Moldova partnerite kaasosalusel. Olulisemad partnerid on Woman’s  Association for Environmental Protection and Sustainable Development projekti Moldova-poolse koordinaatorina ning Plaiul Fagului kaitseala haldaja.

Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Lisainfot projekti kohta leiab siit. 

Eleri Seer, eleri@ctc.ee