Peipsi Koostöö Keskus alustab uut projekti loodus- ja kultuuripärandi kaitsest Euroopa piirialadel.

20. veebruar 2017


20.-21. veebruaril toimus Portugalis Interreg Euroopa projekti “EPICAH- Effectiveness of Policy Instruments for Cross Border Advancement in Heritage” avaseminar.
Projekti eesmärgiks on edendada loodus- ja kultuuripärandi kaitset Euroopa piirialadel; vahetades kogemusi ja häid tavasid partnerite vahel ning parandades piirkondlike regionaalaregu programmide tõhusust.
Projektis keskendutakse 8-le piiriülese koostöö programmile.
Eesti partnerid tegelevad Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi teemadega. Meie programmipiirkonda iseloomustab kõrge bioloogilise mitmekesisusega puhas ja looduslik keskkond ning rikas kultuuripärand, kuid tõhustada tuleb meetmeid kultuuri- ja loodusturismi arendamiseks, töökohtade loomiseks.

Projekti juhib Atlantic Axis of Peninsular Northwest Portugalist.

Projekti rahastab Interreg Europe ja Peipsi Koostöö Keskuse kaasfinantseeringu osa toetab KÜSK

Loe lisa

Projekti koduleheülg inglise keeles: www.interregeurope.eu/epicah