Peipsi Koostöö Keskus alustas arengukoostöö projekti maapiirkonna väikeettevõtluse arendamisest Valgevenes

05. september 2016


2-3 septembril toimus Kamarovos projekti “Sotsiaalse- ja naiseettevõtluse areng ning kogukonna koostöö Narachi põllumajanduspiirkonnas, Valgevenes” avaseminar..

Narochi regioon on kunagine tuntud põllumajanduspiirkond, mille kohta annavad täna aga tunnistust lagunenud endise kolhoosi hooned. Praegu iseloomustab seda kanti pigem ääremaastumine, tööpuudus.
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO andmetel elab Valgevene maapiirkonnas umb 24% kogu elanikkonnast ja põllumajandus annab tööd umb 9% kogu tööjõust. Primaarsektor vajab aga hädasti reforme. Uusi töökohti võiks luua maautrismi valdkonnas ning Naorchi järvede- ja metsarikas regioon pakub selleks palju võimalusi. Lisaks tuleb tegeleda kohalike kulinaarsete ja käistöötraditsioonide taaselustamisega, kohaliku (mahe) toidu tootmise ja sortimendi mitemekesistamisega.
Koos meie kohaliku partneriga«Naised Narochi piirkonna taassünni eest» tegelemegi nende teemadega;  mh. koolitame  alustavaid ettevõtjaid (sh. õppereis Eestisse), korraldame kohalikke mahetoidu ja käsitöö müüke/laatasid, anname välja info- ja turundusmaterjale. Tahame arendada ka Peipsi ja Narachi piirkonna väiketootjate vahelisi kontakte.
Projekti toetab Välisministeerium, Arengukoostöö vahenditest.

Margit Säre, margitsare @ gmail . com