Peipsi Koostöö Keskus Elavate Järvede konverentsil Mehhikos

02. märts 2010

18-25. märtsini toimub Mehhikos, Chapala järve ääres Living Lakes 13. konverents, mis sedapuhku keskendub järvede majandamisele ("Lake Management - Challenges in a Changing World").


Elavate Järvede konverentsil jagavad 29 partnerjärve esindava organisatsiooni ning teiste keskkonnakaitsega tegelevate asutuste esindajat  kogemusi järvede ja märgalade säästlikust majandamisest ning Ramsari konventsiooni (rahvusvaheline looduskaitselepe märgalade kohta) rakendamisest. Lisaks konverentsile toimub iga-aastane Elavate Järvede võrgustiku üldkoosolek ja koostööpartnerite kohtumine, kus muuhulgas räägitakse ka võrgustiku lähiaastate tegevusplaanidest.  Peipsi järve piirkonda esindab konverentsil ja üldkoosolekul Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Margit Säre, kes teeb ettekande Peipsi järve veemajanduse olukorrast ning valdkonna koostööst nii Eesti kui ka Vene partneritega.  Elavate Järvede (Living Lakes) koostöövõrgustik toetab vabatahtlikku rahvusvahelist koostööd organisatsioonide vahel, mis viivad ellu projekte järvede, märgalade ja nende kogukondade heaks. Peipsi ja Võrtsjärv on võrgustiku ametlikud ühisliikmed alates 2003. aastast.   Margt Säre osalemist Elavate Järve konverentsil toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (www.kysk.ee) ning Global Nature Fund.  Lisateave: Margit Säre, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht, margit@ctc.ee, Tel 5088409