Peipsi Koostöö Keskus koostöös Eesti Maaturismiga korraldasid Eesti-Läti programmi projekti  "Military Heritage/ Sõjaajaloo pärand" seminari

04. november 2020

Täna korraldas Peipsi Koostöö Keskus koostöös Eesti Maaturismiga Mustvees  Eesti-Läti programmi projekti  "Military Heritage/ Sõjaajaloo pärand" seminari, kus osalesid piirkonna turismiettevõtjad ja -arendajad.  Sõjaajaloo eksperdid Eesti Sõjamuuseumist, KGB kongide muuseumist, Jõgeva militaarmuuseumist rääkisid piirkonna tähelepanuväärsematest sõjaajaloo objektidest, sündmustest ning piirkonna inimesed täiendasid vestlust kohalike lugudega.Ühisprojekti eesmärgiks on arendada ja tutvustada Eesti ja Läti militaarpärandit kui ühist piiriülest turismitoodet, mis integreerib uusi ja olemasolevaid militaarajaloo suunitlusega turismiobjekte. Eesti ja Läti on sarnase ajalooga, olles sattunud sarnaste geopoliitiliste protsesside osaks (iseseisvus I maailmasõja tulemusel, okupatsioonivõim II MS järgselt, metsavendlus, taasiseseisvumine jm.) Mõlemal riigil on ka tugev maaturismi sektor, pakkudes majutus- ja toitlustusteenuseid, mis saavad teenindada ka militaar/ päranditurismi radadel liikujaid, kuna objektid asuvad sageli maapiirkondades.

Koostöös ajaloolastega koondatakse ühisesse turismitootesse üle 150 militaarajaloo pärandit tutvustavat vaatamisväärsust ja objekti Lätist ja Eestis. Muuseumites, lahinguväljadel, sõjaväelistes hoonetes jne täiendatakse ekspositsioone eesmärgiga pakkuda huvitavat ja kaasaegset turismielamust.

 

Koostööprojekt soovib anda oma panuse ajaloolise mälu säilitamisse. Loome turismitoote otsides objekte, kogudes ajaloolisi fakte, fotosid ja lugusid. Avaldame militaarajalugu tutvustava turismitoote brošüüri koos kaardi ja juhendiga külastuste kavandamiseks. Info on leitav ka veebiplatvormil https://militaryheritagetourism.info.

Projekti juhib Läti Maaturismi Assotsiatsioon koostöös 23 partneriga Lätist ja Eestist.

 

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

Militarty Heirtage projekti partner

Tel 5088409