Peipsi Koostöö Keskus korraldas koostöös Tampere linnavalitusega teise haljasalade majandamise alase õppereisi Tamperesse

07. juuni 2013

3.-6. juuni 2013 võttis Tampere linnavalitus teist korda vastu haljasalade majandamise projekti "Greenman" partnerid ja spetsialistid ning tutvustas osalejatele õiteilus Tamperet ning neil kasutusel olevaid geoinfosüsteeme.

Detsembris 2012 toimus esimene õppereis, mille raames tutvuti haljasalade talvise hoolduse ja Tampere haljasalade majandamise põhimõtetega.
Seekordsel, suvisel õppereisil nähti Tamperet täies ilus, tutvuti erinevate objektidega - äsjavalminud või renoveeritud (Emil Aaltoseni pargi purskkaev ja mänguväljak, Sorsapuisto pargi mänguväljak, Vuoresi linnaosa mänguväljak ja keskpark, Pyynikki kirikupark, Tervalepänpuisto park ja mänguväljak) ning renoveerimisel olevad haljasalad (Hämeenpuisto, Vuorese erinevad alad), peatselt rekonstrueerimisele minevate haljasalade ning mänguväljakutega (Näsinpuisto), kui ka teiste Tampere olulisimate parkidega, nagu  Heinapuisto, Näsinpuisto, Wilhelm von Nottbeckin puisto, Aleksandra Siltasen puisto ning muude rohealadega - Hämeenpuisto puiestee-park, Hatanpää arboreetum, Tallipiha miljööväärtuslik tallihoov.
Tutvuti ka katsealaga, kus linnas asuvat, varem võsastunud olnud ala hooldavad lammastest aednikud, kes lisaks suurepärasele hooldusele pakuvad ka elamusi linnaelanikele.

 Tampere linnavalitsus tutvustas põhjalikult ka Tamperes kasutusel olevat geoinfosüsteemi , haljasalade andmete majandamise süsteemi IRIS ja Soome rahvuslikku geoinfosüsteemi - Paikkatietoikkuna. Juttu tuli ka info kogumisest (internetipõhine arvamusküsimustik elanikele), haljasalade inventeriseerimisest ning andmetöötlusest.
Õppereisil osalenud spetsialistid said õppereisilt hulgaliselt ideid, inspiratsiooni ja uut infot.

Õppereis sai teoks tänu Euroopa naabrus-ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 kaasfinantseeritavale projektile ”Greenman”.
Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu


Lisainfo: Eleri Seer, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht, tel. 55555109, eleri.seer@ctc.ee

Greenman projekti kodulehekülg: www.greenmanproject.org