Peipsi Koostöö Keskus koostöös Tampere linnavalitsusega korraldas Greenman projekti raames õppereisi Tamperesse 12.-14. detsembril 2012

19. detsember 2012

Tampere haljastust ning selle majandamist peetakse üheks parimaks Eestiga sarnasestes kliimaoludes. Õppereis korraldati selleks, et tutvuda sealse haljasalade majandamise süsteemiga.

Programm sisaldas haljasalade loenguid ning praktilist osa.
Loengutes tutvustasid Tampere linnavalitsuse haljasalade majandamisega seotud spetsialistid Tampere keskkonnakava, maastikukava, rohealade kava, haljasalade hooldusega seonduvat, Tampere kesklinna rohealasid nind kesklinna strateegilist planeerimist.
Peale teoreetilist osa toimus veel praktiline osa - käisime vaatamas Tampere kesklinna haljasalasid ning bussiga ka Tampere elanike seas populaarset metsaala. Toimus ka talvise puude hoolduse demonstratsioon, mille käigus toimus tavapärane korvtõstukiga puu kärpimine.
Õppekäigu programm ja pildid on leitavad projekti kodulehel.
Greenman projekti raames korraldab Peipsi Koostöö Keskus 2013 aasta kevadel ka teise õppereisi Tamperesse, mille eesmärgiks on tutvuda Tampere haljasalade hooldusvõtetega suveperioodil.

Soovi korral võib rohkem infot saada projekti Peipsi Koostöö Keskuse koordinaatorilt: Eleri Seer, eleri.seer@ctc.ee.

Käesolev lehekülg on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Kodulehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu