Peipsi Koostöö Keskus kutsub osalema fotovõistlusel „Videvikust koiduni“

09. veebruar 2022

Peipsi Koostöö Keskuse kutsub osa võtma fotokonkursist „Videvikust koiduni“. Läbi kaamerasilma ärgitame inimesi märkama Peipsi-Pihkva järve piirkonna ilu ja looduse mõju inimtegevusele ja kultuurile. Töid saab esitada kuni 15. mai südaööni.


Konkursiga juhitakse avalikkuse tähelepanu Peipsi-Pihkva järvele, selle looduslikule, sotsiaal-majanduslikule, kultuuriloolisele olulisusele ja mõjule piirkonnas elavatele inimestel. Võistluse nimi - "Videvikust koiduni" - sümboliseerib järve ühendavat piiriülest koostööd ja meie ühist loodust. Vene poolsed Peipsi-Pihkva piirkonna elanikud näevad järvel päikeseloojangut, Eesti poolsed elanikud aga päikesetõusu.

Konkursi eesmärk on märgata Peipsi-Pihkva järve ja järveäärse piirkonna looduse ilu, selle kaldal elavate rahvaste traditsioone ja kultuurilist mitmekesisust. Konkursile laekunud tööde põhjal koostatakse rändfotonäitus mida saab külastada Peipsi-Pihkva piirkonna muuseumides ja kultuurikeskustes nii Eestis kui Venemaal.

Konkurss toimub 15. veebruarist 15. maini 2022.

Võistluse tingimused on SIIN.

Konkurss korraldatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainult Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

 

Rohkem informatsiooni:

Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com
56636264