Peipsi Koostöö Keskus tutvustab Peipsi Järvefestivalil piirkonna elurikkust ja unikaalsust läbi mänguliste tegevuste

13. juuli 2020

Peipsi Koostöö Keskus kutsub Peipis Järvefestivali külastajaid oma infotelki teadmisi proovile panema Peipsimaa elurikkust tutvustava veebiviktoriiniga. Lisaks virtuaalsele elurikkuse õppele saab kohapeal lahendada temaatilisi puslesid ning rannakivikestele kalakesi maalida.Möödunud nädalavahetusel sai avalöögi Peipsi Järvefestival, kus algaval nädalal on Peipsi Koostöö Keskus tutvustamas Peipsimaa elurikkust ning loodusväärtusi. Lisaks kaunitele matkaradadele ja loodusvaadetele ei tohiks ära unustada ka kõiki neid taimi ja loomi, kes selles väärtuslikus koosluses oma rolli mängivad. Selleks, et tutvuda, millist rikkust endas Peipsimaa loodus peidab, kutsub Peipsi Koostöö Keskus järvefestivali külastajaid oma infotelki teadmisi proovile panema Peipsimaa elurikkust tutvustava veebiviktoriiniga, mille leiab http://www.ctc.ee/viktoriinid/elurikkus ja toredate käeliste loometegevustega.

Veebiviktoriini saab lahendada Peipsi Koostöö Keskuse telgis Peipsi järvefestivalil 13. juulil Mustvees ja 18. juulil Räpinas. Lisaks virtuaalsele elurikkuse õppele saab kohapeal uudistada Räpina Ühisgümnaasiumi Peipsi teemalist loometööde näitust, lahendada temaatilisi puslesid ning rannakivikestele kalakesi maalida. Infotelgis jagatakse erinevaid Peipsimaa kultuurilugu ja elurikkust tutvustavaid infovoldikuid ning muid materjale.

Peipsi Järvefestival, on Peipsi sadamaid ühendav ja järve põhjaotsast lõunasse kulgev kultuuriüritus, mis tutvustab nii kohalikele kui piirkonna külalistele Peipsi järve unikaalsust.

Peipsi järve ja Peipsi järve regiooni keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevusi viiakse läbi “Green Mind” projektitegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt kogueelarve on 495 440 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 445 896 eurot. Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:      

Kaaskorraldaja
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com
tel 3725088409