Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel algab uus Eesti-Vene koostööprojekt, mis keskendub Peipsi piirkonna loodus- ja kultuuripärandi tutvustamisele läbi haridus- ja teavitustegevuste.

08. märts 2019


Peipsi Koostöö Keskus viib koostöös Räpina ja Petseri kooli ning Pihkva MTÜga "Peipsi järve projekt" järgneva 2 aasta jooskul ellu projekti "Koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamisel ja edendamisel".
Projekti partnerid koostavad üheskoos Peipsi-Pihkva järve piirkonna loodus- ja kultuuripärandi metoodilisi õppematerjale koolidele.Toimuvad Eesti ja Vene õpilaste ühised kevad- ja sügiskooolid,õuesõppepäevad ja õpilastööde konkurss; samuti õpetajate koolitused ja õppereisid.
Projekti toel parandatakse Räpina ja Petseri koolide tehnilisi võimalusi uuenduslike õppeprogrammide elluviimiseks.
Samuti korraldatakse Peipsi/Pihkva järve festival nii Räpinas kui ka Petseris ning antakse välja infomaterjale.
Projekti toetab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm. KIK toetab projekti omaosaluse kaasfinantseerimist.

Loe lähemalt projektist.