Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Aija Kosk osaleb ettekandega ökosüsteemide alasel konverentsil "Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services"; 27-28 mail, Trondheimis, Norras.

26. mai 2015


Aija Kosk tutvustab Norras toimuval konverentsil meie Norra/EEA grants projekti "Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine" esialgseid tulemusi.


Loe ettekannet

Konverentsist lähemalt