Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Margit Säre esineb ettekandega rahvusvahelisel piiriuuringuid käsitleval konverentsil BRIT XII “Border Regions in Transition", 16. novembril Busanis, Lõuna-Koreas

13. november 2012


Sel aastal toimub juba 12. korda rahvusvaheline piiriuuringuid käsitlev konverents BRIT  “Border Regions in Transition” (http://www.borderstudies.jp/brit2012/about.html) , mis toimub 13-16 November Fukuokas (Jaapan) ja Busanis(Lõuna Korea). 

Margit Säre on kutsutud esinema ettekandega, mis käsitleb Eesti-Vene piiriregiooni kodanikuühiskonna olukorda ning nende rolli piiriüleses koostöös. 

M. Säre reisikulude katmist toetab osaliselt KÜSK- Kodanikuühiskonna Sihtkapital (www.kysk.ee)