Peipsi viktoriin

11. veebruar 2020

Valmis  Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020  projekti GreenMind projekti veebiviktoriin - Peipsi randade elurikkus! Veebiviktoriin sisaldab 25 küsimust ja 25 Peipsi elurikkust ja keskkonda selgitavat lühilugu. Pane oma teadmised proovile!Pane oma teadmised proovile!  http://www.ctc.ee/viktoriinid/viktoriin 

Kui soovid Peipsi randade elurikkust paremini tundma õppida, siis proovi veebiviktoriini. See sisaldab 25 küsimust ja 25 Peipsi elurikkust ja keskkonda selgitavat lühilugu. 

Kõikjal tekstides mõistetakse Peipsi järve all tervikut – Suurjärve, mis koosneb kolmest osajärvest: Peipsi kitsamas mõttes, Lämmijärv ja Pihkva järv.

Küsimustik valmis projekti GreenMind „Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area“ raames.

Projekti eesmärgiks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi piirkonnas keskkonna­sõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna arendami­sele.

See veebiküsimustik valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle veebiküsimustiku sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu