Peipsiäärse lapsed esitlesid oma kliimamuutuse ja keskkonnarände teemalisi plakateid rahvusvahelisel konverentsil Tartus, 26 okt. 2016.

28. oktoober 2016


Et keskkonnarände ja keskkonnaõigluse teema muutuks Peipsi piirkonna õpilastele mõistetavamaks, viisime välisministeeriumi teavitusprojekti toel läbi kliimamuutuste ja keskkonnarände teemaline plakatikonkursi.
Konkursile laekus ligi 30 tööd - iga üks oma nägu.

Tublimad osalised said auhinnaks õppereisi ning võimlause tutvustada oma töösid keskkonnaõigluse keskkonnapaguluse teemalisel konverentsil Tartus.
Projekti „Maailmaharidus Peipsi piirkonna koolides – keskkonnaõiglus ja kliimapagulased” rahastab välisministeerium arengukoostöövahenditest. (vt:http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/teavitus)