Peipsimaa turismitegu

08. detsember 2023

Peipsi Koostöö Keskus sai Peipsimaa Turismi konkursil auhinna Peipsimaa pärandiraja arendustegevuse eest.


Eesti on väike kuid rikas kultuuripärandi poolest - igas kihelkonnas on olnud eripärane kohakeel, samuti oma tavad, rahvarõivaste, käsitöö ja toiduvalmistamise traditsioonid, kõik tihedalt põimitud ümbritseva looduskesskonnaga. Õnneks on viimasel kahekümne aasta jooksul pärimuskultuuri hoidmine, selle uurimine ja tutvustamine eri paigus saanud hoogu juurde.
Oma panuse on annud ka Peipsi Koostöö Keskus.


Peipsimaa muuseumite ja pärimuskeskuste koostööd hakkasime arendama juba ER 164 PEIPSIRING projekti raames aastal 2021-2022 kui valmis Peipsimaa pärandiraja kontseptsioon ning ka Peipsimaa keelerikkuse rändnäitus ning video (vt:https://ctc.ee/trukised/videomaterjal).
ER 193 Heritage Hunters/Pärandikütid  keskendus Peipsimaa pärandraja ühisturunduse arendamisele ning 2023 aastal valmist Peipsimaa pärandit tutvustav kaardimäng Peipsimaa memoriin, orienteerumismäng pärandiküttide avastusrada, infosildid ning Peipsimaa persoonilood.
ER 187 Preserving Heritage projekt täiendada Peipsimaa pärandirada seto ja kodavere keelste audiologude ja loojutustuskraartidega ning toimusid pärimusõhtud ja suvekool.
Samuti andis meie tegevusele hoogu juurde ACF Aktiivsete Koadnaike Fondi projekt, kus toimus Peipsimaa pärandiraja meediatuur, vanaususliste kultuuri seminar jm (vt. https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/peipsimaa-kultuurikogukonnad). 

Lisainfo: Margit.Sare  @ gmail. com