Peipsmaa seminar

21. november 2023

21 November: Seminar Peipsimaa muuseumis piirkonna keele- ja kultuuririkkusest

Peipsi kallastel on läbi aastasadade elanud eri rahvad  oma tavade, kommete ja kohakeelteega, peegeldades selle ainulaadse piirkonna kultuurilist mitmekesisust ja ajaloolist tausta.

21 novembril toimus Peipsimaa muuseumis Tihedal seminar Peipsi külade keele- ja kultuuripärandist ning selle säilitamisest. Rääkisime Mustvee valla vanausuliste ja õigeusuliste kultuuriloost, pärandi hoidmisest. Natalia Mägi Peipsimaa muuseumist tutvustas oma maja ekspositsioone ja õppeprogramme vanausuliste eluolu, kiriku- ja köögikultuuri, samuti rannarahva elu, kalapüügitraditsioonide ning Peipsimaa elustiku kohta.  Kuulasime ka ettekannet Iisaku Kihelkonna Muuseumi poluvernikute ekspositsioonist: Põhja-Peipsimaal vadjalaste aladel elanud nn poluvernikud tähendab otsetõlkes pooleusulist - nad käisid küll luteri kirikus, kuid pidasid kinni vene tavadest. Mitmed osavõtjad rääkisid oma pere mälestustest, traditsioonide hoidmise tähtsusest.

Seminari lõpetas kokkuvõttega Virve Tuubel Eesti Rahva Muuseumist, kes tõdes, et muuseum on kui kogukonna hing, toetades inimeste ühtset tegutsemist, et kindlustada piirkonna ühtekuuluvust, identiteedi ja jätkusuutlikkust.

Seminar toimus projekti „Peipsimaa keele- ja kultuurikogukondade koostöö“ raames, mida toetab Aktiivsete kodanike fond. 

Seminar toimus projekti „Peipsimaa keele- ja kultuurikogukondade koostöö“ raames, mida toetab Aktiivsete kodanike fond.