piiriseminar Valgas

29. juuni 2021

29.06.2021. Täna toimub piiriseminar Valgas, mis keskendub pärandturismile
Peipsi Koostöö Keskus ja Valga Vallavalitsus korraldasid täna Valga raekojas piiriseminari, et arutada piirialade turismi arenguväljavaateid COVID-i (järgsel) ajal.
Turism moodustab umbes 10% Euroopa Liidu SKPst ning see on saanud tõsise löögi Covid-19 pandeemia ajal. Euroopa parlament on algatanud uue turismi strateegia väljatöötamise, et liikuda keskkonnasõbralikuma reisimise suunas ning see võib olla positiivne sõnum just maapiirkonna ja äärealade turismisektorile.
Valga seminaril rääkis EAS Turismikeskuse esindaja COVID-i järgsest jätkusuutlikkust turismist Euroopas ja Eestis. Tutvustasime ka Interre Euroopa projekti #EPICAH uuringut Eesti-Läti ühistest turismimarsruutidest ja nende nähtavusest piiriüleselt.
Eesti-Läti turismiasjalised toovad näiteid edukatest elluviidud ühisprojektidest, näiteks "Rohelised rööpad”, kus arendati välja matkarajad Eesti ja Läti vanadel raudteedel või „Ranniku matakarada“, mis kulgeb piki Läänemere rannikut Eestist Leetu. Samuti tutvustasime üht uuemat Eesti-Läti ühist turismiprojekti #MilitaryHeritage/ Sõjaajaloo pärand", kus koostöös ajaloolastega koondatakse ühisesse turismitootesse üle 150 militaarajaloo pärandit tutvustavat vaatamisväärsust Lätist ja Eestis.
Üks osa seminarist toimus ka vabas õhus, kus loeng-jalutuskäigu ajal rääkisid vallavalitsuse spetsialistid Valga/Valka ühisest linnaruumist, kultuuripärandi ja turismi edendamisest.
Seminaril arutlesime koos Eesti-Läti programmi sekretariaadiga selle üle, millised võiksid olla piiriüleste projektide tulevikusuundumused, mis teemasid rahastab uus programm ning kuidas ühisprojekti saavad piiriala inimeste elu-olu parandada.
Loe lisa projektidest:
EstLat 156 Military Heritage: https://militaryheritagetourism.info/
Interreg Europe EPICAH:  https://www.interregeurope.eu/epicah/