Play Europe pressiteade 2

07. juuli 2019

Valminud on PlayEurope projekti 2 digitaalset õppematerjali  toetamaks teekonda sotsiaalse ettevõtluseni. 

Erasmus+ programmi projekt #PlayEurope – Hariduslikud mängud Aktiivseks kodanikuks olemise toetamiseks – on jõudmas lõpule olles saavutanud oma eesmärgid nii arenduses kui ka rakenduses: Edulugude käsiraamat sotsiaalsest ettevõtlusest, Samm-sammuline juhend “Saa sotsiaalseks ettevõtjaks 7 päevaga” ning 10 töötuba erinevates partnerriikides testimaks nimetatud töövahendite sobilikkust ja kasutajasõbralikkust.

Viimased 2 aastat on projekt edendanud aktiivseks kodanikuks olemist Euroopas kasvava noorte töötuse taustal, eesmärgiga tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, edendada noorte ärilist mõtlemist ning äratada huvi sotsiaalsete probleemide vastu. 18-30 aastaste sihtgruppi silmas pidades, on #PlayEurope kasutanud õppematerjalide väljatöötamise nn. haridusmängude (edutainment) metoodikat ja nutikaid disainilahendusi ning mängulisi õppevõimalusi arendamaks kasutajate tehnilisi ja pehmeid oskuseid.
Projekti väljundiks olevad käsiraamat ja juhend toetavad noorte võimalust asuda ise oma elu ja karjääri juhtima ning tõsta nende sotsiaalset panust. Edulugude käsiraamat ongi loodud selleks, et läbi konkreetsete näidete julgustada noori, tutvustades neile 10 Euroopa noore naise ja mehe edulugu. Samm-sammuline juhend samas on loodud konkreetsete, praktiliste oskuste ja alustalade loomiseks ja kinnitamiseks, loomaks nii kasutajale positiivse õppekogemuse.

Mõlemad materjalid on silmapüüdva värvilise disainiga ning läbivalt kõnekeelt kasutavad. Tasuta ning kasutajasõbralikud – ehk just selle tõttu oli materjalide levitamine pilootfaasis väga edukas! (Pilootfaasis viisid materjalide tutvustamist läbi partnerid oma kodumaades: Bulgaarias, Küprosel, Eestis, Kreekas, Itaalias, Makedoonias, Rumeenias ja Hispaanias). Partnerid kaasasid projekti enam kui 100 õpilast ja noort, kellest nii mõnigi avaldas huvi ja soovi saada ettevõtjaks. Testfaas oli ennekõike tähtis õppematerjalide kasutusvõimaluste katsetamiseks ning materjalide tagasisidestamiseks.

Nii partneritel kui töötoas osalejatel oli nii mõndagi õppida. Peamine leid aga oli, et nii käsiraamat kui juhend tõepoolest täidavad oma eesmärki inimeste kaasamisel, informeerimisel sotsiaalsest ettevõtlusest ja sellest mida tähendab olla aktiivne kodanik. Hariduslikust vaatenurgast lähtudes hinnati materjalide juures seda, et need on kasutatavad mitte ainult majandus- ja ettevõtlustaustaga inimestel ning et need on lihtsalt ja selgelt jälgitavad. Juhendis leiduvad sammud olid põhjendatud, korrapäraselt ning loogiliselt järjestatud.

Lisaks hinnati haridusmänge kui kasulikke ning sobivaid vahendeid oskuste arendamiseks ning seda et õppeprotsess võib olla lõbus. Samuti kiitsid osalejad materjalide kasutuvõimaluste mitmekesisust ja paindlikkust. Kuivõrd meie Juhend ise põhineb erinevatel sotsiaalsete ettevõtete lugudel siis materjalide kohanduvus inimeste erinevatele huvidele ja huvialadele oli meile võimalikult tähtis. Samuti ka samm-sammulise juhendiga, mida saab valikuliselt täiendada spetsiifilisemate ressurssidega vastavalt kasutaja vajadustele ja huvidele.

#PlayEurope partneritel on erinevad taustad ning nad on pärit erinevatest riikidest üle Euroopa. : VITECO (Itaalia), Varna University of Management (Bulgaaria), Marketing Gate (Makedoonia), Eurosuccess Consulting (Küpros), Catholic University of Murcia (Hispaania), Action Synergy (Kreeka), Group of the European Youth for Change (Rumeenia), PEIPSI Koostöö Keskus (Eesti), K-Veloce (Hispaania).
Vaatamata partnerrikide erinevale sotsiaal-majanduslikule taustale on meil õnnestunud tulla kokku ja luua kaks sihtgrupi poolt heaks kiidetud materjali, mille kasutamine ning tutvustamine on plaanis ka peale projekti et edendada inimeste teadlikust sotsiaalsest ettevõtlusest ning suunata tuleviku ettevõtlustrende.
Loe lähemalt: https://www.playeurope-project.eu