Põhjala järvepiirkondade ühisprojekt Lakesperience on jõudnud lõpule

25. november 2020

Ligi kolm aastat kestnud Kesk-Läänemere programmi projekt  Lakesperience (lakesperience.eu) on jõudnud lõpule ning nüüd tuleb oodata loodud viljade valmimist, mis aitavad lähinaabritel ja Saksa turismihuvilistel jõuda piirkonna turismihüvesid nautima.Lakesperience projekt andis  Peipsi piirkonna ettevõtjatele ja turismiarendajatele suurepärase võimalus teha koostööd Rootsi, Soome ja Läti järveregioonide kolleegidega ning arendada ühisbrändi, mis aitab tutvustada järvepiirkondi eelkõige rattamarsruutide ja – teenuspakettide kaudu.

 Lakesperience projekti põnevamad tegemised ja tulemused viimase 3 aasta jooksul:

  • Koostöös Peipsimaa ettevõtjatega töötati välja piirkonna kultuuri – ja looduspärandit tutvustavad jalgrattamarsruudid. Kuna Peipsi järve kultuuri- ja looduspärand ei asu vaid järve rannaalal, tuleb kiigata ka kaugemale – selle tarbeks püstitasime Peipsimaale 9 viidaposti Vasknarvast Värskani. Rattamarsruutidest saab rohkem lugeda: http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/Lakesperience_routes%20(optimized).pdf.
  • Koostöös piirkonna ettevõtjatega töötati välja Saksa turule suunatud müügikataloog. See on praktiline infoallikas eelkõike reisikorraldajatele, mis saab ülevaate piirkonna majutus-, toitlustus- ja puhkevõimalustest. Kataloogi saab sirvida siin: http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/kataloog_final%20l.pdf
  • Projekti raames koolitati kohalikke ettevõtjaid ning tugevdati koostööd. Üheks põnevamaks ja kasulikumaks kogemuste vahetamise ning inspiratsiooniallikaks oli 2019. aastal toimunud ühine õppekäik Mecklenburgi järvepiirkonda Saksamaal, mis on eeskujuks eelkõige oma suurepärase jalgrattaturistidele suunatud taristu poolest.
  • 2019 aasta suvel korraldasime koos Peipsimaa Turismiga järvefestivali ajal 8 rattaretke erinevatest Peipsimaa sadamatest. 

Projektijuhti Margit Säre sõnul on pidev koostöö, uute marsruutide ning teenuspakettide väljaarendamine Peipsimaa elujõulisuse hoidmisel ning arendamisel väga vajalik. „Peipsi piirkond, mis seob omavahel nii eestlaseid kui venelasi ning on rikas oma kultuuriajaloo poolest on viljakas pinnas uute teenuste ja toodete arenguks. Siit võib igal aastal leida uusi üllatajaid ning seega tasub piirkonda sageli külastada“, ütleb Säre.

Peipsimaa on turismisihtkohana põnev ning tegevusterohke nii sise- kui välisturistile ning piirkonna taristu ja  infomaterjalid lubavad seda külastada ka iseseisval seiklejal.

Projekti meeskond loodab ka, et juba järgmisel aastal on COVID-kriis läbi ja nii kodu- kui ka välismaised turistid leiavad tee Peipsimaa kohvikutesse, muuseumitesse, festivalidele ja matkaradadele.

Kesk-Läänemere piirkonna projekt "Lakesperience" tegeleb järvepiirkondade arenguga Põhjalas, eesmärgiga suurendada järvepiirkondade atraktiivsust ning arendada jätkusuutlikku loodusturismi, kohalikku majandust ja töökohtade loomist maapiirkonnas.

Lakesperience projekti rahastab Interreg Kesk-Läänemere programm ja kaasfinantseerib Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Rohkem infot Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/lakesperience

Rohkem infot:

Margi Säre
Peipsi Koostöö Keskus

Tel +372 5088409
www.ctc.ee