PRESSITEADE: Loodusõppeprogramme tutvustav koolitus

26. aprill 2010

23.-24. aprillil toimub Värskas loodusõppeprogramme tutvustav koolitus Tartu, Põlva, Valga ja Võru maakonna loodusaineõpetajatele.


Koolitus toimub projekti “Tagasi loodusesse“ raames, et tutvustada valminud üheksat märgalade teemalist õppeprogrammi ja motiveerida õpetajaid neid kasutama. Osalejad saavad lisateadmisi märgaladest, nende alaliikidest ja hulgast Eestis, kriitiliselt hinnata valminud lastele mõeldud õppeprogramme ja teha ettepanekuid nende täiendamiseks ning parandamiseks. Koolitusjärgselt suudavad osalejad pakutavaid õppeprogramme iseseisvalt sh praktilisi töid läbi viia ning käsitseda vajaminevaid õppevahendeid.


Projekti “Tagasi loodusesse” toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Täiendav teave:
Katrin Saart,
katrin@ctc.ee