Projekti "Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine" partnerite õppevisiit Norrasse.

26. aprill 2015


Projekti Eesti partnerid Eesti Maaülikoolist, TÜ Eesti Mereinstituudist, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudist, Säästva Eesti Instituudist ja Keskkonnaagentuurist külastavad Norra partnerit - Norwegian Institute for Nature Research. Õppevisiit toimub 26-29 aprillil ning selle eesmärgiks on tutvuda Norra kogemustega ökosüsteemiteenuste määramisel ja kaardistamisel.

 

Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009–2014 programm „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine"

Projekti kodulehekülg


Lisainfo: Margit Säre; margit @ ctc.ee