Rahvusvaheline suvekool tutvustab Räpina ja Petseri kooliõpilasele Peipsi-Pihkva järve kultuuri- ja looduspärandit

16. august 2019

19.-22. augustini 2019 toimub Eesti ja Vene koolinoortele Peipsi-Pihkva järve piirkonda tutvustav suvekool Räpinas. Ettevõtmine saab teoks Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames ja toob kokku 30 kooliõpilast.

19.-22. augustini 2019 toimub Eesti ja Vene koolinoortele Peipsi-Pihkva järve piirkonda tutvustav suvekool Räpinas. Ettevõtmine saab teoks Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames ja toob kokku 30 kooliõpilast.

Nelja päeva pikkune suvekool tutvustab kohalikku kultuuri- ja looduspärandit. Programm sisaldab eksperimentaalset looduse õppimist, õppevisiite Tartusse ja Peipsi äärsetesse küladesse. Suvekoolis kasutatakse uusi digitaalseid interaktiivseid töövahendeid, mis on soetatud projekti raames. Kuna projekti eesmärgiks on aidata kaasa haridusasutuste koostööle ning digiõppe edendamisele, toimub õpetajatele ümarlaud, kus tutvustatakse uuemaid koolidele mõeldud IT vahendeid. Suvekooli juhataja, Räpina Ühisgümnaasiumi huvijuhi Marika Ääremaa sõnul on noortel väga oluline õppida ja tajuda end ümbritsevat loodust läbi kogemuste ning praktiliste tegevuste, seetõttu sisaldab suvekool ka selliseid põnevaid tegevus nagu kuuldemängu lavastamine, tõukerattasõitu ning erinevaid vaatlusülesandeid.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.


Rohkem teavet:
Projektijuht
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com, tel 3725088409


Suvekooli juhataja
Marika Ääremaa
Räpina Ühisgümnaasium
huvijuht@rapina.ee, tel 37255961714