Rahvusvahelise kõrgharidusalase koostöö teemaline uudiskiri

27. august 2009

Peipsi Koostöö Keskuse viies uudiskiri on pühendatud kõrgharidusalasele piiriülesele koostööle.

16. juunil toimus Tartus rahvusvaheline seminar „Kõrgharidusalane koostöö Läänemere idakaldal“. Tegu oli Balti Euroregioonide Võrgustiku ja Euroopa Piiriregioonide Assotsiatsiooni ühisüritusega. Uudiskirjas on kajastatud olulisemaid ettekandeid ja seminaril esindatud teadusasutusi.


Seminari korraldasid Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituut, Peipsi Koostöö Keskus, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindused Eestis, Leedus ja Venemaal ning Euroopa Piiriregioonide Assotsiatsioon. Seminari läbiviimist toetas Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Osalejad Läänemere idapiirkonna ülikoolidest said kokku, et arutada piiriülese koostöö võimalusi kõrghariduses. Ettekandjad andsid laiapõhjalise ülevaate piiriülese koostöö võrgustikest, väljakutsest ja tõid välja mõtteid edasiseks koostegutsemiseks.