Räpina sadamahoones avati Räpina Ühisgümnaasiumi õpilaste Peipsi järve teemaliste õpilastööde näitus

10. juuli 2020

Eesti-Vene koostöörpojekti CuNaHe raames viis Räpina Ühisgümnaasium 2020. aasta mais läbi õpilastööde võistluse, mille eesmärk oli Peipsi piirkonna inimeste elustiili ja keskkonnateemade uurimine, järve tähtsuse mõistmine ja järve kui kultuuripärandi väärtustamine. 10. juulil pandi Räpina sadamahoonesse üles võistlusel osalenud omaloominguliste tööde näitus, millega saab tutvuda kuni 20. juulini. Kes näitusele ei jõua, saab valminud töid uudistada võistlust tutvustaval veebilehel http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe/opilastoode-konkurssVõistlusest võtsid osa nii esimese kui ka teise kooliastme õpilased. Konkursile esitati joonistusi, fotosid, muistendeid, koguti mälestusi ning loodi ise uusi lugusid. Töid hindas Eesti-Vene ühisžürii. Võitjate autasustamine ja žürii tänamine toimub Peipsi Järvefestivali viimasel päeval 18. juulil Räpina sadamas.

Peipsi Koostöö Keskuse projektijuhi Margit Säre sõnul on taolised väikesed kogukondlikud ettevõtmised väga olulised, sest Peipsi piirkonna inimeste elustiil, nende keskkonnateadlikkus ja igapäevased valikud mõjutavad otseselt Peipsi järve tervist. Piiriülene järv ning vajadus kahe riigi poolt teha ühiseid jõupingutusi järve seisundi parendamiseks on heaks näiteks, mille abil aidata nii õpilastel kui täiskasvanutel mõista võimalusi ning ohte järve ökosüsteemile. Samuti on oluline, et inimesed siin ja sealpool Peipsi järve hindaksid piirkonna loodus- ja kultuuripärandit ja oskaksid seda hoida.

Peipsi järve ja Peipsi järve regiooni keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevusi viiakse läbi “CuNaHe” projektitegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt kogueelarve on 164 763,00 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 148 286,70 eurot. Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:      

Kaaskorraldaja
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com
tel 3725088409Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020