Räpina Ühisgümnaasiumi noored uurisid kliimamuutuste ja elurikkuse seoseid

13. september 2017


13.septembril toimus Same World projekti õppepäev Räpina Ühisgümnaasiumi noortele - Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis alanud õppepäev lõppes Meenikunno rabas.

Loodusmuuseumis said osalejad ülevaate, kuidas on kliimamuutused läbi aegade mõjutanud elurikkust. Mõtiskleti nii jääaegade kui kliimasoojenemise üle, lisaks sai näha maailmas ohustatud loomaliike.
Räätsamatk Meenikunni rabas aitas mõista, miks on sookooslused olulised ning kuidas on seotud CO2 emissioon soodega.
Päeval osales 26 noort koos õpetajatega.