Räpinas toimub 2. mail Maailmapäev

17. aprill 2012

Maailmapäeva eesmärgiks on tutvustada, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma.
Tallinnas on Maailmapäev toimunud Arengukoostöö Ümarlaua eestvedamisel juba seitse korda. Sel aastal toetab Siseministeerium Maailmapäeva korraldamist ka Räpinas ja Mustvees.
Eesmärk on suurendada meie teadlikkust arengukoostööst ja globaalprobleemidest ning anda ülevaade Eesti riigi ja vabaühenduste tegevusest selles valdkonnas.

Räpina Maailmapäeva üritused toimuvad koostöös Räpina Ühisgümnaasiumi ning Eesti Rohelise Liikumisega. Programmis on:
 - 2 näitust :Maailmapäeva teemaline Kunstinäitus ja Veronika Svištši fotonäitus
 - Õiglase kaubanduse Kohvik
-   Ettekanded:
•    Õiglasest kaubandusest - Jaanus Välja
•    Vabatahtlikust tööst Eestis ja arengumaades  - Margit Säre
•    Vabatahlikuna Nigeerias  -   Veronika Svištš
-    Stiilidisko 1.- 6.klass klassile eri maade riietuses
-   Maailmaharidusteemalise filmi „Lillede saar“ vaatamine

Maailmapäeva toetab: Siseministeerium

Lisainfo: Margit Säre, margit @ ctc.ee