Rollimängud keskkonnateadlikkuse suurendamiseks

10. oktoober 2019

Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel püütakse läbi kahe projekti keskkonnaharidusse rohkem sisse tuua hariduslikke rollimänge. Oktoobri alsuses said ideekorjega hoo sisse keskkonnateemaliste rollimängude projektid, mida rahastavad Välisministeerium ja  Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Päriselu rollimäng (LARP) on mäng, milles tegelased kehastavad mitmesuguseid väljamõeldud tegelasi. LARP kui mitteformaalne õppemeetod on olnud juba ammu teada, kuid vaatamata suhteliselt pikale ajaloole on seda Eesti haridusasutustes üsna tagasihoidlikult kasutatud.

Hariduslik rollimäng on pedagoogilise ja didaktilise sisuga rollimäng. See on spontaansusel ja koostööl põhinev aktiivse õppimise vorm. Harivas rollimängus kasutatakse interaktiivseid kogemusi, mis innustavad õpilasi tundidest rõõmu tundma. Rollimängude ainulaadne kogemus suurendab õpilaste kaasatust, sotsiaalseid oskusi ja huvi. 

Keskkonnahariduse ja rollimängude ühendamiseks on käimas kaks projekti: 
Projekti eesmärgiks on suurendada rollimängude kui mitteformaalsete meetodite kasutamist keskkonnahariduses.  
Projekti peamiseks tulemuseks on tulevase koostöövõrgustiku loomine, et jagada kogemusi rollimängude kasutamiseks Eestis ja Peipsi järve piirialal. Praktiliseks tulemuseks on projekti käigus välja töötatud aruanne. Aruandes antakse praktilisi samme ja tegevusi LARPi kohandamiseks keskkonnaalase teadlikkuse tõstmiseks, mis on seotud Eesti formaalse ja mitteformaalse õppekavaga.


Rohkem infot:

Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com