S.A.M.E. World projekti maailmahariduslik õppematerjal on saadaval internetis

12. mai 2016


Õppematerjal on valminud Euroopa partnerite ühistööna ning selle põhiteemadeks on:

1) Kliimamuutus ja keskkonnakahjud on seotud inimeste jätkusuutmatu elustiili ning masstootmisega, mis avaldavad negatiivset mõju peamiselt kõige haavatavamatele gruppidele (naised, vaesed, immigrandid jt).
2) Keskkonnapagulased on inimesed, kes on sunnitud oma kodust lahkuma keskkonnaseisundi halvenemise tõttu, mis on aina sagedamini inimtekkeline; näiteks vee või viljaka pinnase ammendumine, liiga intensiivne põllumajandus.
3) Keskkonnaõiglus on kõigi inimeste õigus turvalisele ja tervislikule elukeskkonnale. Väga paljud arenguriigid kannatavad negatiivsete keskkonnamuutuste käes, mis on paljuski põhjustatud rikaste tööstusriikide elanike priiskava elustiili poolt.

SAME World õppematerjal EDUKIT koosneb12-st peatükist; lisaks aktiivtegevuste, rühmatööde juhendid, kordamisküsimused, viited jpm.

Eestikeelse materjali lugemiseks vajalik sisselogimine:

http://edu-kit.sameworld.eu/login/index.php


SAME World projekti (Jätkusuutlikkus, teadlikkus, keskkond maailmahariduses Euroopa arengukoostöö aastal 2015) juhib Itaalia MTÜ C.I.E.S. Onlus, partneriteks on Itaalia, Hispaania, Portugali, Bulgaaria, Saksamaa, Sloveenia, Slovakkia, Kreeka ja Ungari MTÜd.
Projekti eesmärgiks on Euroopa arengukoostöö aastal tõsta teadlikkust maailmahariduse ja arengukoostöö teemadel rohujuure tasandil. Selleks koostatakse erinevaid innovaatilisi õppematerjale, teavitusel kasutatakse muuhulgas sotsiaalvõrgustikke.  Peipsi Koostöö Keskus osaleb õppematerjalide koostamisel, korraldab koolitusi õpetajatele ja õppepäevi õpilastele (Tartus, Mustvees, Räpinas, Alatskivil) ning rahvusvahelise konverentsi Tartus oktoobris 2016

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni Europe Aid programm ning kaasrahastab Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Lisainfo: Margit Säre; margitsare @ gmail.com