SAME World projekti õppeprogramm "Kliimamuutused ja jätkusuutlik põllumajandustootmine" Alatskivil. Iga laps viib läbi ka uurimistöö - külvab ja kastab taimi erinevate toitainelahustega ning jälgib nende kasvamist.

19. jaanuar 2016


Täna korraldasime Alatskivil esimese koolituspäeva teemal "Kliimamuutused ja jätkusuutlik põllumajandustootmine". Koolitus toimus 6-ndale klassile ning see koosnes nii teoreetilisest kui ka praktilisest osast.

Meie ekspert Maili Vaher rääkis, kuidas intensiivne põllumajandus ja monokultuur mõjub mullaviljakusele ning millised on põllumajandustootmise ja kliimamuutuste vastastikused seosed.
Praktilise osa raames külvasid lapsed pottidesse erinevaid seemneid - iga laps sai 5 potti, kuhu külvas erinevaid seemneid - hernest, uba, tatart, nisu, speltanisu, rukist, otra. 2 kuu jooksul viivad lapsed ellu uurimistöö – igat potti kastetakse kas loodusliku toitaineseguga (mahe meresoola ja vetika lahus), keemilise väetise toitelahusega või kraaniveega ning jälgitakse ja pildistatakse taimede kasvamist. Kahe kuu pärast tehakse uurimistööst kokkuvõte ning analüüsitakse taimede suhkrusisaldust refraktomeetriga .
Loe lähemalt projektist: