SAME WORLD heade õpetamistavade konkursi parimaks tunnistati Kreeka võistlustöö

04. september 2017


SAME World projekti üle-euroopalise keskkonnaalase jätkusuutlikkuse õpetamise heade tavade konkurssi "Minu klass tegutseb jätkusuutlikult" parimaks tunnistati Kreeka võistlustöö "Ränne üle Egeuse mere - ohustatud inimkond" .

Kui enne jaanipäeva selgusid parimad Eesti tööd (http://www.ctc.ee/leia-kiiresti/uudised/konkursi-minu-klass-tegutseb-jatkusuutlikult-eesti-voitjad-selgunud), siis uue õppeaasta alguseks on välja valitud üheksa eri riigi poolt esitatud 26 õpetamistava hulgast parim. Kõige rohkem hindepunkte sai Kreeka kooli 1st High School of Metamorfosis õpetajate ning õpilaste ellu viidud keskkonnaprogramm "Ränne üle Egeuse mere - ohustatud inimkond" ("Migration over the Aegean Sea - Humanity Endangered"). Kõigil huvilistel on võimalik ingliskeelse võidutööga tutvuda siin.

Rahvusvahelise žürii hinnangul kolm parimat tööd tõlgitakse ka eesti keelde ning nendega saab tutvuda Peipsi Koostöö Keskuse kodulehe vahendusel oktobbrikuus. Kõik kolm parimaks tunnistatud õpetamistava pärinevad Kreekast. Eestist esitatud töödest hinnati kõrgeimalt Sindi Gümnaasiumi õpetaja Signe Lensmenti esitatud õpetamispraktikat keskkonnarändest ja pagulastest, mis saavutas parimate tööde nimekirjas kuuenda koha.

Lisainfo: Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi @ gmail.com
Peipsi Koostöö Keskus