Seminaril Armeenias tutvustatakse uut õppematerjali ning Eesti keskkonnahariduslikke tegevusi

18. märts 2014

19.-20.märtsil Jerevanis toimuval seminaril on peamiseks teemaks uue õppematerjali "One Planet Lifestyle" tutvustamine loodusainete õpetajatele.

Koolitundides kasutamiseks mõeldud kogumik sisaldab endas kümmet teemat, sh näiteks säästev transport, jätkusuutlikud materjalid, toit ning põllumajandus, elurikkus, kultuur. Lisaks teemat avavatele ning probleeme kirjeldavatele materjalidele on kogumikus erinevad ülesanded (viktoriinid, küsimustikud jms) ning mängud.
Õppematerjal on heaks kiidetud Armeenia haridusministeeriumi poolt.

Seminaril osalejad saavad ülevaate Eesti keskkonnahariduse süsteemist ning lähemalt tutvustatakse mõningaid Peipsi Koostöö Keskuse tegevusi, sh õppeprogramme. Õpetajad saavad endale ideid õuesõppe metoodikate, sh keskkonnamängude kohta.

Seminar toimub Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatava projekti "Armeenia keskkonnahariduse arendamine loodusliku mitmekesisuse säilitamise heaks" toel. Projekti viivad ellu Armenian Women for Health and Healthy Environment ja Peipsi Koostöö Keskus.

Lisainfo: Margit Säre, projektijuht, margit@ctc.ee
Eeva Kirsipuu, keskkonnahariduse ekspert, eeva@ctc.ee