SISUMMA projekti seminar tudengitele rändest ja põgenikest Euroopas ja Eestis

07. veebruar 2017


Peipsi Koostöö Keskuse ja Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna koostöös saab täna alguse seminaride sari tudengitele, mille eesmärk on anda sügavamaid teadmisi rände põhjustest ja suundumustest Euroopas aga ka Eestis; samuti arutletakse, millised on levinud müüdid pagulastest.
Seminari juhib Anastasiya Astapova, kes on teinud uurimistöid varjupaigataotlejatest ning venekeelsest diasporast mitmes riigis (sh. Eestis).
7. veebruari avaseminarile järgneb praktiline töötuba etnograafiliste filmide tgemise põhitõdest. Samuti peavad tudengid ise tegema 5-10 minutilise videoklipi vähemuste, multikultuursete kogukondade, etniliste konfliktide vms. teemal.

Seminari rahastab Kodanike Euroopa projekt SISUMMA: Vähemuste õiguste toetamine läbi suurema meediateadlikkuse ja -aktiivsuse (European Social Initiative of Support to Minorities through Media Activism)  Projekti eesmärgiks on toetada sallivust, vähemuste integratsiooni ning noorte meedia-alast kirjaoskust.
SISUMMA kodulehekülg: www.sisumma.com