Sooteemalise muinasjuturaamatu esitlus

20. september 2010

MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel on valminud sooteemaline muinasjuturaamat „Kalli ja Modrise soorännulood“.


Raamat koosneb 20 raamjutustusest, mis läbi kahe väikese sookolli, Kalli ja Modrise, tegevuse tutvustavad kümmet sood Lõuna-Eestis ning kümmet märgala Põhja-Lätis. Igasse juttu on põimitud konkreetse kohtaga seotud pärimuslugu.


Raamatu esitlusüritus toimub 23. septembril 2010 kell 15-17 Tartus, Antoniuse Gildi Meistritemaja saalis.


Raamatu eesmärk on mitmekesistada õppematerjalide hulka, mis aitaks lastel soodega seonduvat teavet omandada värvikamalt. Loodusgeograafiliste faktide ja kirjelduste kõrval on pearõhk kultuuripärandiga seonduval. Teksti raskusaste vastab 2.-6. klassi laste teadmistele ja on mõeldud ekskursioonidel ja koolitundides kasutamiseks eelkõige algklasside õpetajate või põhikooli teise astme loodusõpetuse õpetajate poolt.


Eesti juttude autor on Piret Pungas ning Läti juttude autorid on Indra Čekstere ning Kristīne Detkova. Triinu Sarve illustratsioone täiendavad laste tehtud joonistused. Iga jutu lõppu on jäetud pisut kirjutusruumi, kuhu sooaladel ekskursioonil käivad õpilased saavad lisada oma klassi muljeid, teadmisi või mõtteid. Paaril vahelehel leiab kasutaja võimaluse õppida mõned soodega seotud eesti- ja lätikeelsed sõnad või kleepida oma väikesest matkast klassiga foto.


Meil on hea meel saata muinasjuturaamatust igale Lõuna-Eesti koolile, lasteaiale ja raamatukogule üks tasuta eksemplar.


Muinasjuturaamat „Kalli ja Modrise soorännulood“ on valminud Eesti-Läti koostööprojekti “Tagasi loodusesse”  raames, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Raamatu tasuta eksemplari saab iga Lõuna-Eesti kool, lasteaed ja raamatukogu.


Projekti partnerid on SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Keskkonnaamet Eestist ning Koiva Rahvuspargi Fond, Ķemeri Rahvuspargi Administratsioon Lätist.


Täpsem teave:
Piret Pungas
MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht
piret.pungas@ctc.ee
Tel: 53440791