Sotsiaalreklaamikonkursi parimad tööd räägivad nii jäätmetest ja loodusreostuses, GMO-st kui ka inimeste elustiilist ja valikutest.

18. veebruar 2019

Hilissügisel toimunud sotsiaalreklaamikonkursil osales 57 Peipsimaa noort, kõik tööd olid eranditult mitme peale tehtud. Kokku esitati 16 tööd – enamus plakatitena, sh mitmeosalised plakatid, kuid üks töö oli ka videofilm.


Tööde hindajateks olid tuntud reklaamilooja ja koomiksisarja „Pesakond“ autor Madis Ots, kirjanik ja ajakirjanik Urmas Vadi ja Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Eeva Kirsipuu.

Välja valiti neli parimat tööd, lisaks tõsteti esile veel kahte tööd, kuid vaimukaid ja huvitavaid töid on tegelikkuses rohkem. 

Parimate tööde hulka jõudsid kolm plakatit ning üks video

Video valmis Räpina Ühisgümnaasiumi 11.klassi õpilaste Tarvi Arbma, Mart Lume, Risto Nelgi ja Reimo Rämmani ühistööna ning videode keskmes olid jäätmed. Madis Otsa hinnang tööle oli: „Väga vingelt teostatud!“

Kui videosid esitatigi konkursile vaid üks – see-eest väga tugev töö, siis sotsiaalreklaamide plakatite osas oli valik lai, mõned tööd olid ka mitmeosalised. Plakatite esikolmikusse jõudsid Räpina õpilaste Rober Kangro, Ragnar Naruski, Jana Säinaste, Melissa Roosi ja Anna Zaharova radooni ja GMO-teemaline töö, Mustvee Kooli õpilaste Marielle Mägi, Alondra Kuusiku, Kristi Petuhhova ja Sofia Augusta Kruusi plakat „Iga viga kaotab iga“ ning Alatskivi õpilaste Lia Märsi, Helen Poolakese ja Mariliin Piiri töö merereostusest. 

Konkursile esitatud tööde seas oli veel mitmeid nutikalt sõnastatud, heade ideedega plakateid ning nii märgiti ära veel väga terase tekstiga Mustvee Kooli õpilaste töö „Selleks, et unenäod täituksid, tuleb ärgata“, samuti Alatskivi õpilaste mõtlemapaneva sõnumiga töö „Veel on kulla kaal?“. 

Kõigist nimetatud viiest plakatist valmib professionaalse kujundaja käe all sotsiaalmeedias levitamiseks sobiv versioon.

Video ja esikolmikusse kuuluvate plakatite autoreid ootab sisukas päev Tallinnas, samuti väiksemad auhinnad.

Keskkonnaõigluse ja tarbimise teemalist sotsiaalreklaamide konkursi läbiviimist toetab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest projekti „Maailmaharidus Peipsi piirkonnas 2018“ kaudu.