Talgupäevadega sai Peipsimaa puhtamaks

05. mai 2020

Tublide talgulise kaasabil sai Peipsimaa puhtamaks. Kõigi osalejate vahel loositi välja kaks Peipsimaa toodetega korvi ja Tartu loodusmaja perepääse. Talgupäevade tänumeenete saajateks said loosi teel Brit Mesipuu ja Gerli Vene. Palju õnne!

Peipsi Koostöö Keskus, Peipsimaa Turism, Tartu loodusmaja algatusel toimus 1.-3. mail Peipsimaa puhtaks koristustalgud #puhaspeipsimaa. Üle sajakonna tubli huvilise kaasabil sai Peipsimaa puhtamaks.

Kõigi osalejate vahel loositi välja kaks Peipsimaa toodetega korvi ja Tartu loodusmaja perepääse.
Talgulised korjasid prügi maantee servadest, kraavidest, sooaladelt, jõe- ja järvekallastelt, võsast ja metsast ja mujaltki, kus silm prügi märkas. Tänu ilusale ilmale sai prügiaktsioonist põnev tegevus nii suurtele kui väikestele.

Talgutest osavõtja Merylin ütles: „Prügikorjamine on poisile nagu aardejaht, ja tõesti tekitab igasuguseid emotsioone. Kui omale tundub piinlik avalikus kohas prügi korjata, siis mu laps teeb seda olenemata kohast ja olukorrast.“

“Peipsimaa prügist puhtaks” miniaktsioon oli sissejuhatuseks suuremale suvekampaaniale, et juhtida peipsiäärsetel aladel elavate ja liikuvate inimeste tähelepanu Peipsi järve keskkonnaseisundile ja meie võimalustele seda parandada. Seega on oodata veel muudki põnevat ning tasub silmad ja kõrvad lahti hoida.

Peipsi järve ja Peipsi järve regiooni keskkonnateadlikkuse tõstmise kampaania viiakse läbi “Green Mind” projektitegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt kogueelarve on 495 440 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 445 896 eurot. Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:       

Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com
tel 3725088409