Täna, 16.juunil algas rahvusvaheline looduslaager ehk mis on ühist hommikuvõimlemisel ja puutööl

16. juuni 2014

Projekti „People with Nature“ raames toimub 16.–20. juunil 2014 Võrumaal Rogosi mõisas rahvusvaheline looduslaager. Laagri eesmärgiks on koos naaberriikide osalejatega õppida tundma Eesti loodust ning mõista paremini inimese ja looduse vahelisi seoseid. Sarnased laagrid on toimunud ka Lätis ja Venemaal. Nüüd korraldavad seda Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöö Keskus Eestis.

Ligi 40 osalejaga laagrisse valiti 13-16-aastased õpilased, kes osalesid Eestis, Lätis ja Venemaal loovtööde konkursil. Suur rahvusvaheline loovtööde näitus avatakse septembris Pihkvas kremlis.

Laagri korraldajad kutsuvad osalejaid alustuseks meeskonnatöö seiklusele õue. Peale seda saavad kõik aktiivselt kaasa lüüa naaberriikide rahvusõhtu programmis, kus laagrilised ise on nii esineja kui ka publiku rollis. Lauldakse, tantsitakse ja proovitakse rahvustoite. Kuna tervis on osa keskkonnasäästlikust eluviisist, siis kõik päevad algavad rahvusvaheliste hommikusirutustega. Sisulisi loenguid ja töötubasid viivad läbi oma ala spetsialistid: Urmas Sellis (ornitoloogia), Epp Margna (rahvuslikud mustrid), Robert Oetjen (rahvuslik puutöö), Annelie Ehlvest (teod ja karbid), Eeva Kirsipuu ja Katrin Saart (Peipsi järv), Aire Orula (vee-elustik).

Lisaks tutvutakse Rogosi mõisaga, osaletakse maastikumängul, külastatakse mahetalusid, matkatakse loodusrajal ning minnakse hilisõhtul orienteeruma. Laagris saavad loovtööde konkursil osalejad
tutvustada oma tööde tagamaid ning sellega seonduvaid mõtteid. Põnevust ning osalemisrõõmu jätkub kõigile erinevate huvidega noortele. Lõpuõhtul tantsitakse koos kohaliku rahvatantsugrupiga ja tehakse laagrilõket.

Laager on osa Euroopa naabrus-ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2007-2013 finantseeritavast projektist ”Inimene ja loodus”. Projekti peamiseks eesmärgiks on ühistegevuste kaudu parandada keskkonnahariduse olukorda ja seeläbi tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest. Projekti partneriteks on 11 riiklikku ja valitsusvälist organisatsiooni Eestist, Lätist ja Venemaalt, Eesti poolseteks partneriteks on Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöökeskus. Projekt kestab 30. septembrini 2014. Projekti kogumaksumus on 1 499 977 eurot, millest 1 349 979 eurot on
Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi toetus. 241 863 eurot on ette nähtud Eesti partnerite tegevuste elluviimiseks. Lisaks Eesti-Läti-Vene programmile toetab Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Peipsi Koostöö Keskuse tegevusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Tiina Lilleleht, tel 5334 1013, tiina.lilleleht@teec.ee, laagri korraldaja
Kersti Sõgel, tel 5598 3328, kersti.sogel@teec.ee, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse projektijuht
Eeva Kirsipuu, tel. 5213881, eeva.kirsipuu@ctc.ee, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht

Euroopa naabrus- ja pa
rtnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära
regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni
vahelisel ristteel. Programmi koduleht on www.estlatrus.eu


 SIIT