Täna toimub Tallinnas projekti “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine” avaseminar

30. september 2014Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa veekogude elurikkuse vähenemise ning ökosüsteemide kahjustamise peatumisele Euroopa Liidus, toetades ökosüsteemide ja nende teenuste säilimist ja taastamist Eestis. 


Ökosüsteemi teenus on loodusliku või poolloodusliku ökosüsteemi poolt ühiskonnale pakutud kaup ja/või teenus ning mis rahuldavad inimeste vajadusi otseselt või kaudselt: näiteks varustab järve ökosüsteem ühiskonda toiduga (kala, veetaimed jne), reguleerib vee kvaliteeti (puhastab järve sattunud reovett kuni ületatakse järve isepuhastusvõime), pakub liigilist mitmekesisust (veetaimede ja –loomade liigirikkus ja liikide areng) ning puhkamise võimalusi. Ökosüsteemiteenuste kadumine toob kaasa suuri kulutusi alternatiividele - näiteks heitgaaside süsiniku sidumine, üleujutuste ohjamine ning puhta vee ja õhu tagamine tehniliste vahendite ja tehnoloogiliste võtetega.


Projekti avaseminaril osalevad partnerid Norrast ja Eestist ning tutvustatakse projekti laiemaid eesmärke ning tegevusi järgmise pooleteise aasta jooksulProjekti avab Hanno Zingel  Keskkonnaministeeriumist ning Piret Marvet -  Kuninglikust Norra Saatkonnast. 

Ettekandjad tutvustavad  öosüsteemiteenuste alast tegevust Euroopas ning Norra partnerid räägivad oma riigi kogemustest


Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanism ning kaasfinantseerib KIK.

Projekti tutvustav esitlus


Lisainfo

Margit Säre

margit @ ctc.ee