Täna toimus kliimamuutuste ja keskkonnaõigluse teemalise koolitustsükli viimane õppepäev.

20. märts 2017


#SAMEWORLD projekti toel toimunud koolituskursuse põhirõhk oli iseseisval tööl - osalejad läbisid veebiloengud, millele järgnevatel seminaridel arutleti üles kerkinud küsimusi. Tänase seminari põhiteemaks oli keskkonnaränne ning teemat aitas õppuritele vahendada Igor Miilvee Eesti Keskkonnauuringute Keskusest.

Koolituse lõpetas tunnistuste kätteandmine ning ringkäik ja käsitööpaberi töötuba Tartu trükimuuseumis.

Kliimamuutuste, keskkonnaõigluse ja -rände teema huvilistel on võimalik loengumaterjale ka kuulata ning vaadata: http://www.sameworld.eu/en/discover-the-project/blended-course