Tartus tutvustatakse keskkonnaharidusliku projekti „Inimene ja loodus“ lõpuseminaril õppematerjale ja programme

28. august 2014

Täna, 28. augustil toimub Tartu loodusmajas rahvusvahelise koostööprojekti „Inimene ja loodus” lõpuseminar. Osalejad saavad ülevaate projekti jooksul Eestis, Lätis ning Venemaal ellu viidud tegevustest ning töötubades tutvutakse põhjalikumalt erinevate õppeprogrammide ja materjalidega.

Seminari korraldavad Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöö Keskus. Projektimeeskonnas oli kokku kolmest riigist 11 partnerit. Seminaril tutvustatakse projekti tulemusi, osalejad saavad töötubades katsetada uusi õppematerjale ning koguda ideid ja infot. Teavet saab ka Läti looduskeskuste külastamiseks – töötubasid viivad läbi Läti Loodusmuuseum, Gauja Rahvuspark ning Läti Looduskaitse Agentuur. Päeva alguses esineb osalejatele ajaloolane, hinnatud õppejõud David Vseviov, kes räägib maailma ja seal olevate pisiasjade märkamise olulisusest.

Ürituse toimumiskohas, Tartu loodusmajas on avatud projekti toel sündinud püsinäitus „Läbipaistev loodusmaja“, mis tutvustab hoone ehitus- ja viimistlusmaterjale, vee-, energia- ja jäätmeringlust, talveaeda ning pargirajatisi. Mustvee külje all Tiheda külas täienes projekti toel näitus „Peipsi järve elu tuba“ käed-külge eksponaatidega. Lisaks valmis projekti abil ligi 10 näitust Lätis ja Venemaal. Tartu loodusmaja ja Peipsi järve näituse näol on tegemist püsiekspositsioonidega, mis ootavad külastajaid aastaringselt. Õpilastele viiakse näituste toel läbi erinevaid õppekava toetavaid programme, kuid näitusi saab uurida ka omal käel.

Septembris lõppeva Eesti-Läti-Vene koostööprojekti  „Inimene ja loodus” üldeesmärk on ühistegevuste kaudu tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest Eesti-Läti-Vene projektipiirkonnas ning arendada projektis osalevaid keskkonnahariduskeskusi.

Projekti koordinaator Sille Talvet: „Looduskaitse ja haridus pakuvad nii väljakutseid kui rahulolu. Eesti, Läti ja Venemaa kogemused on erinevad, meil on, mida üksteisega jagada. Ja jagada me tahame, sest see on kasulik meile kõigile.“

Projekti kogumaksumus on ligi 1,5 milj eurot, millest 1 349 979 eurot on Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi toetus. Lisaks Eesti-Läti-Vene programmile kaasfinantseerib Peipsi Koostöö Keskuse ja Tartu Keskkonnnahariduse Keskuse tegevusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti juhtpartner on Läti Loodushoiu Agentuur, Lätist osalevad projektis veel Loodusmuuseumi Toetajate Kogu, Gauja Rahvuspark ja Dagda kohalik omavalitsus  ning Venemaalt MTÜ Peipsi Järve Projekt, Sebezhi Rahvuspark, Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalne Keskus, Riiklik Loodusvarade Kasutamise ja Keskkonnakaitse Komisjon ning MTÜ „Bioloogid Loodushoiu eest” St.Peterburgist.

Lisainfo:
Kersti Sõgel, tel. 5598 3328, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse projektijuht
Eeva Kirsipuu, eeva.kirsipuu@ctc.ee, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht

 

Euroopa naabrus-  ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu