Peipsi Koostöö Keskus tutvustab Sisevete Festivalil keskkonnahariduse töötubades Peipsimaa elurikkust 

05. juuli 2021

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus tutvustab 7.-16. juulil toimuval Sisevete Festivalil neljal päeval keskkonnahariduslikes töötubades Peipsimaa elurikkust ja unikaalsust. Selleks, et tutvuda millist rikkust Peipsimaa loodus peidab, oodatakse külastajaid keskkonnahariduse infotelki, kus saab panna proovile teadmisi Peipsimaa elurikkust tutvustavate viktoriinidega ning toredate käeliste loometegevustega.Peipsimaa elurikkust ja unikaalsust tutvustavad keskkonnahariduse töötoad toimuvad Sisevete Festivali ajal Mustvees, Tartus, Luunjas ja Varnjas. Lisaks elurikkuse teemaliste õppematerjalidega tutvumisele saab kohapeal uudistada Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekti „GreenMind” Peipsi järve keskkonnateemalise sotsiaalreklaami konkursi tööde mininäitust, milles kajastatud sõnumid ajendavad inimesi keskkonnasõbralikumale käitumisele ning juhivad tähelepanu Peipsi järvele kui piiriveekogu ja piirkonna suuremale koostöö vajadusele.  Lastele pakutakse võimalust maalida rannakividele, lahendada temaatilisi puslesid ning valmistada kõrkjalaevukesi nagu seda tegid nende vanavanemad. Infotelgis jagatakse erinevaid Peipsimaa kultuurilugu ja elurikkust tutvustavaid infovoldikuid ning muid materjale.

Sisevete Festival on Peipsi järve ja Võrtsjärve tähtsust veelgi rohkem esile toob 10-päevane sisevete veeteede kultuuriüritus.

Peipsi järve ja Peipsi järve regiooni keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevusi viiakse läbi “Green Mind” projektitegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt kogueelarve on 495 440 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 445 896 eurot. Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.


Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:      

Kaaskorraldaja
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com
tel 3725088409