Uued loodusõppeprogrammid ja vahendid märgaladega tutvumiseks

18. oktoober 2010

Valminud  on  üheksa  uut  riiklikku  õppekava  toetavat  märgalade  teemalist  loodusõppeprogrammi, mis on kasutajatele kättesaadavad nii eesti kui vene, aga ka läti keeles.

Lammile  ja  sohu  viivad  programmid  on  loodud  kolme  asutuse  -  Tartu  Keskkonnahariduse Keskuse,  Peipsi  Koostöö  Keskuse  ja  Keskkonnaameti  eestvedamisel.  Õppeprogrammide läbiviimist    muudavad  põnevamaks  erinevad  spetsiaalselt  programmide  jaoks hangitud õppevahendid. Tartu  Keskkonnahariduse  Keskuse  programmide  abil  saavad  huvilised,  mõeldud  on  küll eelkõige 5.-9. klassi õpilaste peale, minna uurima Emajõe lammi Jänese matkarajal ja Ihaste luhta  Tartus  või  hoopis  Alam-Pedja  lammimetsa.  Keskkonnaameti  loodusõppeprogrammide seast  leiab  sobiva  1.-12.  klassi  õpilastele,  ühiseks  teemaks  on  raba.  Algklassiõpilastele mõeldud  „Sisalikuretke  rabas“  aitab  põnevamaks  muuta  juhendajale  mõeldud  sisalik  Sissi kostüüm.  Peipsi  Koostöö  Keskuse  2.-9. klassi  lastele  mõeldud  programmid  tutvustavad pinnavorme ja sootaimi, märgalade tüüpe ja inimese ning soo omavahelisi suhteid. Soetatud  õppevahendite  seas  leidub  näiteks  nahkhiire  detektoreid,  mis  võimaldavad nahkhiirte häälitsused muuta inimkõrvale kuuldavaks,  tuule  tugevust  mõõta  aitavaid  anemomeetreid,  vee-  ja  pinnasetermomeetreid,  pH-meetreid,  binokleid,  mikroskoope  jne.  Igal  õppeprogrammi  loonud  asutusel  on  erinev  valik  õppevahendeid.  Täpse  info  nii  uutest  õppeprogrammidest kui  õppevahenditest  leiate  asutuste  kodulehtedelt  –  http://www.teec.ee/,  http://www.keskkonnaamet.ee/, www.ctc.ee.   Peipsi Koostöö Keskuse programmide autor Katrin Saart räägib, et loodud õppeprogrammide kasutamine  on  väga  oluline:  „Soos  õppimine  on  põnev,  viibitakse  haruldases  keskkonnas, kuhu  tihti  õpilased  omal  käel  ei  satu.  Sealt  saadav  kogemus  on  väga  eriline  –  teistmoodi lõhnad, värvid, maastikuvaated. Kui metsas on lapsed üldjuhul varem ikkagi käinud, siis rabas oluliselt harvemini.“   Loodusõppeprogrammid  ja  vahendid  on  kasutajatele  kättesaadavad  tänu  Eesti-Läti koostööprojektile  “Tagasi  loodusesse” ,  mida  toetab  Euroopa  Regionaalarengu  Fond  Eesti-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.   Lisainfo:  Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse projektijuht Margit Turb margit.turb@keskkonnaamet.ee, Keskkonnaameti loodusharidusespetsialist Katrin Saart, katrin.saart@ctc.ee, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht   Teate  koostas  ja  edastas:  Eeva  Kirsipuu,  Peipsi  Koostöö  Keskuse  infospetsialist,  tel. 52 13 881, e-post: eeva@ctc.ee