Uued õppeprogrammid märgaladel

09. oktoober 2009

Peipsi Koostöö Keskusel on valmimas kolm uut loodusõppeprogrammi, mille eesmärk on õppida läbi vaatluste ja praktiliste tööde tundma erinevaid märgalasid.

Tartu Keskkonnahariduse Keskuses õpetajatele korraldatud infopäeval loositi välja klassid, kes osalevad esimestena programmide testimisel. Juba 13. oktoobril sõidavad Tartu Karlova Gümnaasiumi õpilased Männikjärve rabasse Endla Looduskaitsealal.  20. oktoobril oleme Meenikunno rabas Tartu Descartes’I Lütseumi õpilastega ja 22. oktoobril tutvume erinevate märgaladega õppeekskursioonil Teringi rabasse Puhja Gümnaasiumi õpilastega. Õppeprogrammide raames uurime soode taimekooslust ja pinnavorme. Vaatleme maastikku, arutleme inimtegevusest soodes ja soode tähtsusest.

Märgalade õueõppeprogrammid valmivad Eesti-Läti koostööprojekti  "Tagasi loodusesse" raames, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond  Eest-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti partneriteks on SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja  Keskkonnaamet Eestist ning Gauja ja Kemeri  rahvuspargid Lätist.


Lisainfo: MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Katrin Saart, katrin@ctc.ee, 56 955985