Uus veemajandusalane artiklitekogumik

07. detsember 2011

Novembri lõpus valmis Peipsi Koostöö Keskusel uus inglise- ja venekeelne artiklitekogumik, mille teemaks on piiriülene veemajandus Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia maades ja kolmanda sektori roll selles. Lähemalt tutvustatakse Peipsi järve, Dnestri jõe, Doonau delta, Kura-Araksi ja Chu ning Talasi jõgede näiteid.

Paljud artiklid põhinevad 2011.a. augustis Peipsi ääres toimunud piiriülese veemajandusteemalise suvekooli ettekannetel.
Trükise "Transboundary Water Management in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia. Role of NGOs in promoting Integrated Water Resources Management" väljaandmist toetasid UNECE osalusprogramm 2010-2011 ja Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö programm.
Kogumik on saadaval nii inglise kui vene keeles elektrooniliselt ja paberkandjal.

Lisainfo: Margit Säre, margit @ ctc.ee