Kutse õpetajatele projektis "Uurimuslik õpe Tartumaa õpilastele" osalemiseks

26. veebruar 2012

Tartu ja Tartumaa loodusainete õpetajad! Kutsume teid osalema uurimustööde kirjutamise ja juhendamise koolitusel, mis toimub 22. märtsil 2012 kell 10.00 Tartu Maavalitsuse saalis (4. korrus). 
Koolituse kava 
 
10.00-11.30 Uurimistööde juhendamisest ja vormistamisest - Merle Ööpik (Eesti Maaülikool) 
 11.30-12.00 Kerge lõuna 
 12.00-15.00 keskkonnaalaste uurimistööde analüüsimine – Kaili Kaseorg ja Terje Tuisk (SA Archimedes) 
15.30-16.00 Õppepäevade tutvustus  - Ain Vellak (SA Archimedes) 16.00-16.30 Seminar-vestlusring

Koolitusel osalenud õpetajatele pakume võimalust osa võtta oma õpilastega kahepäevastel õppekäikudel. Meie eesmärgiks on pakkuda õpetajatele ja õpilastele  võimalust saada kogemust uurimustöö tegemiseks. Selleks toimuvad õppekäigud, mille raames tehakse erinevaid praktilisi töid andmete kogumiseks, mis hiljem vormistatakse uurimustööks (üksikult või rühmatöödena). Täpse uurimusteema ja metoodika valikul aitab ja juhendab Ain Vellak. Uurimustöö vormistamise juhendamine jääb juhendaja-õpetaja toetavaks tegevuseks. Õppekäikude teemasid, mille vahel saavad õpetajad valida, on kolm: 
1)  Vähemalt nelja Tartumaa rändrahnu kaardistamine ja uurimine 
 2)  Hinni Kanjonis liivakivipaljandite mõõtmine ja kirjeldamine 
 3)  Loodusõpperadade hindamine (neli erinevat rada Tartu- ja Jõgevamaal) Õppekäigud toimuvad aprillis-mais, kahel järjestikusel päeval.   Õppekäigu teema eelistusest  saab teada anda koolitusele registreerumisel või siis pärast koolitust. Koolitust ja õppekäike toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.   Koolitusel osalemiseks palun saatke kiri 15. märtsiks aadressile  katrin.saart@ctc.ee