Uus loodusõppeprogramm "Mageveega seotud liigid Peipsi järvel ja tema vesikonnas"

09. oktoober 2011

Teisipäeval, 18. oktoober kell 16.00 esitletakse Tartus, Tartu Ülikooli Botaanikaaias (Lai 38) DVD-kandjal õppeprogrammi „Mageveega seotud liigid Peipsi järvel ja tema vesikonnas”.

Uue loodusõppevahendi eesmärk on mitmekesistada õppematerjalide hulka, mis aitaks õpilastel saada hea ülevaate Eesti levinumatest mageveeloomadest. DVD-l olevatest 1,5- kuni 2,5-minutilistest filmilõikudest võib uusi teadmisi saada näiteks kopra, ondatra, rabakonna, mudatildri, sini-kaelpardi ja hallpõsk-püti kohta. DVD on eelprogrammeeritud nii, et iga liiki saab näidata eraldi, vastavalt õpetaja või loodushuvilise soovidele ja vajadustele. DVD-kandjal õppeprogramm „Mageveega seotud liigid Peipsi järvel ja tema vesikonnas“ saadetakse Ida-Virumaa, Jõgevamaa ja Lõuna-Eesti  koolidele, raamatukogudele ning kõigile loodushariduskeskustele. Teistel huvilistel on DVD-d võimalik saada Peipsi Koostöö Keskusest (Puiestee 71 a, Tartu).
Lisainfo: Katrin Saart, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht,  katrin@ctc.ee