Saatse Seto muuseumis saab käia piki pihla piirirada

02. september 2013

Peipsi Koostöö Keskuse loodushariduse spetsialisti Piret Pungas-Kohvi poolt koostatud seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm "Pihla piiriraja pajatused" viib matkajad kokku uute ülesannetega.

MTÜ Seto Adõri poolt Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel tellitud õuesõppeprogramm on koostatud lähtuvalt Saatse Seto Muuseumi matkarajast, kuid on teostatav ka väljaspool seda. Rahvapärimusel põhineva õuesõppeprogrammi üldeesmärgiks on õpetada kõiki inimesi elama kooskõlas loodusega. Selline teadmine aitab noortel tunduvalt paremini orienteeruda tänases ühiskonnas ning nad oskavad selliseid teadmisi edasi anda tulevikus ka oma järglastele.
Õppeprogrammiga saab lähemalt tutvuda siin.