Valgevenelased uurivad Eesti kogemusi erivajadustega inimeste keskkonnaharidusest

21. august 2017


Peipsi Koostöö Keskus ja Valgevene MTÜ “Green Network” on alustanud projekti “Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine”.

Projekti eesmärgiks on arendada Valgevene nägemispuudega inimeste ühiskonnaellu kaasatust ja võrdseid võimalusi - läbi loodushariduse.

Projekt julgustab (nägemis)puudega inimesi ja nende esindusorganisatsioone korraldama/osalema rohkem välitegevustes ning tutvustame ka kaasava arhitektuuri teemat Valgevenes.

21-25 augustil viibivad Eestis kuus spetsialisti Valgevene keskkonnahariduse ja nägemispuuetega inimeste ühendustest ning ka Minski Botaanikaaiast. Õppevisiidid toimuvad Tallinna Botaanikaaia Meelte aeda, Puhta Vee teemaparki, RMK loodusradadele; kohtume ka Eesti Pimedate Liidu ja Emajõe kooli spetsialistidega.
Projekti raames toimuvad koolitustegevused Valgevenes; arendatakse välja õpperajad Minski Botaanikaaeda ja Medvezhino parki nägemispuudega inimestele, valmivad ka reljeefsed infostendid, ja pimedate kirjas kaardid

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest