Valminud on ECOLIT projekti õppematerjal „Tulevik 4.0. Majanduse ja ühiskonna digitaliseerimine. Väljakutse tööle ja haridusele".

18. mai 2018


ECOLIT projekti „Loominguline lähenemine majanduslikulekKirjaoskusele“ raames koostatud interneti-põhine õppematerjal „Tulevik 4.0. Majanduse ja ühiskonna digitaliseerimine. Väljakutse tööle ja haridusele“ selgitab digitaliseerimise ja tööstus 4.0 väljakutseid ühiskonnale ja haridusele. Materjal annab ülevaade töö, tehnoloogia, tööstuse ja ühiskonna arengu ajaloost kuni tänase olukorrani, mida võib tinglikult nimetada perioodika tööstus 4.0.
Õppematerjalile on lisatud täiskasvanute aktiivõppes kasutatavad materjalid, mis aitavad teemat avada läbi isikliku kogemuse.
Õppematerjal inglise ja saksa keeles on kättesaadav projekti kodulehel http://ecolit.weltgewandt-ev.de/en/erasmus-partnership-for-adult-education/
Aktiivõppe materjalid on kättesaadavad projekti kodulehel ka eesti keeles http://ecolit.weltgewandt-ev.de/et/loominguline-lahenemine-majanduslikule-kirjaoskusele-2/
Projekti elluviimist rahastas ERASMUS+  programm KA2 – täiskasvanuhariduse programm.