Valminud on kaks setokeelset muinasjutu faili "Repän hanikar´ah" ja „Tark ims“ ning loo jutustamise kaartide komplekt

03. november 2023


Valminud on kaks setokeelset muinasjutu faili "Repän hanikar´ah" ja „Tark ims“ ühe loo jutustamise kaartide komplekt.

Muinasjuttude jutustaja on Õie Sarv, jutufailid seadis kokku Kristjan Jaago, jutuseadete idee autor on Maarja Sarv.

 Muinasjutte saab kuulata siit: 

 Muinasjutu "Repän hanikar´ah" juurde kuuluvad ka juurde loojutustuskaardid, mille abil on lastel kuuldud lugu lihtne meenutada ja ise taasesitada.

Audiolood ja loojutustuskaardid valmisid projektis  ER187 “Preserving heritage” , mida kaasrahastab Euroopa Liit Eesti EL välispiiri programmi vahenditest.